Vad får jag göra i min lägenhet?

Den lägenhet du hyr av KKB har en grundstandard. Du är därför i viss mån skyldig att återställa lägenheten och eventuell uteplats till ursprungligt skick om du flyttar. Kontakta kvartersvärden för råd och anvisningar.

Övertagande av inventarier eller inredning

Om du från föregående hyresgäst övertar inventarier eller inredning utöver standard, övertar du också ansvar för underhåll och eventuellt återställande om du flyttar.

El-installationer

El- och VVS-installationer måste göras fackmässigt. I annat fall kan det leda till skador både på person och fastighet. I lägenheter byggda på senare år finns ofta förberett för installation av tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin.

Golv

Du får lägga in heltäckningsmattor men om du flyttar ska dessa mattor tas bort. Var därför försiktig med klister och tejp.

Kakel och plastmattor i badrum

Badrummet är inrett med material på väggar och golv, som ska tåla fukt och vatten. Om du borrar hål i dessa ytor, kan du åstadkomma stor skada eftersom vatten kan tränga in i väggarna. Kontakta alltid kvartersvärden innan du utför något arbete i badrummet.

Målning

Köks- och garderobsluckor sprutlackeras vid underhåll. Målning med pensel ger dålig hållbarhet och är därför inte tillåten.

Parabol

Enligt hyresavtalet krävs tillstånd från KKB för att montera parabol. Vi lägger vikt vid tekniskt och estetiskt utförande. På fasad, aluminiumpartier och yttertak får parabol inte monteras. Läs viktig information om paraboler här.

Pool

För att förhindra drunkningstillbud ställs särskilda krav på säkerhet för både fasta och tillfälliga pooler. Ansvarsfrågan vid ett eventuellt tillbud medför att KKB ställer krav på att hyresgästen ansöker om vår prövning för medgivande innan pool (avsedd för mer än 20 cm vattendjup) anläggs inom våra bostadsområden. Kontakta kundtjänst så berättar vi mer.

Tapeter

Du får tapetsera om i lägenheten, om du gör ett fackmässigt arbete och undviker extrema färgsättningar. Målning på väggar godkänns endast på strukturtapet eller väv, som är avsedd för målning - inte på papperstapet.

Tips! Om du skär ett litet kryss där du vill ha ett plugghål och viker undan tapeten innan du sätter in pluggen, kan du lätt vika över tapeten när plugghålet inte längre används.

 

Täppa

För plank, staket och överbyggnader krävs KKB:s tillstånd och bygglov. Kontakta alltid Kvartersvärden innan du påbörjar något sådant arbete. Vid montage av plank och dylikt - tänk på att fasaden ska kunna återställas till ursprungligt skick. Vid avflyttning gäller även här reglerna om återställande till ursprungligt skick eller att ny hyresgäst övertar ansvaret för utvändiga snickerier eller anläggningar.

 

Innan du börjar renovera på egen hand - ta kontakt med kvartersvärden för goda råd