Snöröjning

Snöröjning och halkbekämpning inom våra bostadsområden, parkeringsplatser och vid garagebyggnader

Vid halka och snöfall utför vi snöröjning och halkbekämpning av gångbanor och entréer enligt prioriteringsschema för varje kvartersområde. Detta schema finns uppsatt på anslagstavlor inom bostadsområdena under vintersäsong för att klargöra prioriteringen av snöröjningen.

Vid p-platser och garage snöröjer vi infarter och körbanor men kan inte garantera snöfritt på parkeringsrutor och framför garageportar.

Snöröjning påbörjas så snart snöfallet avtar.

Enligt hyresavtal gällande radhus, marklägenheter etc ansvarar hyresgästen själv för snöröjning och halkbekämpning i anslutning till sin entré.