Miljöpolicy

Miljöpolicy - utdrag
KKB:s miljöarbete skall ingå som en del i all verksamhet och vara förankrat och anpassat till verksamhetsidén. Miljöarbetet skall bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle och verka enligt följande grundprinciper:

  • Bidra till att i naturen minska koncentrationen av ämnen från berggrunden såsom fossila bränslen
  • Välja nerbrytbara och godkända produkter inom verksamhetens olika grenar
  • Bevara gröna ytor inom fastigheterna i största möjliga omfattning
  • Planera långsiktigt och spara på resurser genom återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning

Miljöprogram - läs här

Källsortering - läs här 

 

 

Sedumtak inom våra kvarter i Lödde Centrum