Information till dig som söker lägenhet

Registrering
På Mina Sidor registrerar du dig som sökande för lägenhet. Din intresseanmälan är giltig i 6 månader och du förnyar den enkelt varje gång du loggar in med personnummer och lösenord. När den blivit förnyad så förlängs den med ytterligare 6 månader. Det är viktigt att förnya den i tid, i annat fall avregistreras den per automatik.

Ledig lägenhet på hemsidan
Publiceras och är bokningsbar normalt i en vecka. Lägenheter med tillträdesdatum inom två månader räknas som kort varsel. Dessa lägenheter publiceras på hemsidan under kortare tid och vid uthyrning kommer exakt turordning inte alltid att kunna följas. Du kan anmäla intresse för högst tre lägenheter samtidigt.
Tillträdesdatum anger när hyresavtalet upphör för avflyttande hyresgäst och tillgänglighetsdatum anger det datum då den avflyttande hyresgästen önskar lämna lägenheten.
Om du redan är hyresgäst hos oss, tänk på att du har 3 hela kalendermånaders uppsägningstid på din nuvarande lägenhet. Det kan innebära flera dubbla hyror i samband med bytet, var därför observant på tillträdesdatumet.

När lägenheten ska hyras ut
Erbjudande om lägenhet lämnas normalt i turordning efter ködatum på din intresseanmälan. Ungefärligt turnummerkan du se på Mina sidor när publiceringstiden passerats.
Om du kommer i tur för erbjudande tar vi referenser och kreditupplysning. Din inkomst ska stå i proportion till lägenhetens hyra. Om vi inte kan godkänna dig som hyresgäst förlorar du ditt ködatum och din plats i kön.
Om vi ber dig styrka din inkomst efter tagen kreditupplysning, går lägenheten vidare till annan sökande. Du kan även själv lämna in dina inkomstuppgifter när din plats på sökt lägenhet är mellan 1-20.

Om du får ett lägenhetserbjudande
Erbjudandet får du via Mina sidor, där du också svarar på erbjudandet. Erbjudande skickas även ut via e-post/brev. Vid uteblivet eller försenat svar på lägenhetserbjudande förlorar du ditt ködatum och din plats i kön. Detsamma gäller om du tackar ja till hyresavtal.
Du kan tacka nej två gånger, tredje gången du tackar nej avregistreras din intresseanmälan.

 

Läs gärna igenom vår broschyr för uthyrning genom att klicka på broschyren nedan.