KKB:s policy för uthyrning

KKB arbetar för att genom trivsel och trygghet skapa varaktiga hyresförhållanden och trivsamma bostadsmiljöer - vårt ledord är Boendetrygghet.

Du är välkommen med en intresseanmälan till vårt intressentregister. Erbjudande lämnar vi normalt i turordning efter ködatum på din intresseanmälan i vårt register.
 
Du som har kötid längre än 7 år eller har hyrt din nuvarande lägenhet i mer än 3 år har prioriterad turordning. Vi gör inte några prioriteringar av t ex medicinska eller sociala skäl.
Det är av största vikt, att den blivande hyresgästen ekonomiskt kan fullfölja hyresavtalet och bidra till trivseln inom bostadsområdet. Inkomstens storlek ska stå i proportion till den önskade lägenhetens hyra.
 
Vårt krav är en fast löpande inkomst i form av lön, pension, studiemedel eller A-kassa. I inkomsten kan inräknas bostadsbidrag, underhållsbidrag och barnbidrag. Uppgifter ska kunna styrkas.
Innan erbjudande om visning av lägenhet tar vi kreditupplysning och referenser på de uppgifter som du lämnat. Denna rutin görs när du närmar dig tur för en lägenhet och betyder nödvändigtvis inte att du står som nummer ett i kön för bokad lägenhet. Om vi inte kan godkänna dig som hyresgäst på grund av betalningsanmärkningar, skulder eller för boendet negativa referenser kommer din intresseanmälan att avregistreras. Eventuella skulder till KKB måste vara reglerade.
Hyresavtal tecknas ej med omyndig person. Hyresavtal tecknas ej heller med person, som inte har för avsikt att nyttja lägenheten för varaktigt boende.
 
Vi har alltid rätt att kräva legitimation vid våra kundkontakter.