Boendetrygghet för våra hyresgäster

Vi på KKB arbetar för din trivsel och trygghet. Som hyresgäst hos oss kan du själv bidra genom att tänka på följande enkla och självklara punkter.

Bilen

Parkera inom markerade platser och respektera skyltar inom området. P-plats för rörelsehindrad är reserverad för den, som har särskilt tillstånd (utfärdas av Kävlinge kommun).
Vid felparkering inom KKB:s områden tas en kontrollavgift ut om för närvarande 400 kr. Tack för att du bidrar till en trygg och säker trafikmiljö och följer anvisningar om parkering.
 

Brandvarnare

Alla våra bostäder är utrustade med brandvarnare. Du ansvarar för att regelbundet funktionstesta och rengöra brandvarnaren samt anmäla driftstörningar till kvartersvärden.

Parabol

Hyresgästen har inte rätt att montera parabol på fastigheten utan tillstånd från KKB. Tillstånd söks genom att ta kontakt med sin kvartersvärd. Läs mer här.

Grillning

Grill med öppen låga får inte användas på balkong och loftgång, endast elgrill är tillåtet.

Kolgrill ska ställas en bit från huset för att undvika att det ryker till dina grannar och för att förebygga brandrisk. För att ytterligare minska på röken kan elektrisk grilltändare användas för att få kolen glödande.

Husdjur

Sköt om husdjur, så att inte grannarna störs. Självfallet plockar du upp när du rastar ditt husdjur och använder koppel i trapphus och inom bostadsområde. När du använder tvättstugan, lämna ditt husdjur hemma. Ha din katt under uppsikt så den inte förorenar i sandlådor och på uteplats.

Loftgångar och trapphus

Det första du möter i huset - det skall vara fritt från cyklar, vagnar, leksaker och dylikt. Det är ett krav från Räddningstjänsten och underlättar dessutom arbetet för våra lokalvårdare. Detta gäller även gångar i källare och på vind. Läs mer om brandskydd

Musik

Spela på en nivå, så att musik och TV/radio hörs i din egen bostad - inte hos grannen. Efter kl 22.00 är det skönt med nattro. Tänk på volymen särskilt kvällar och nätter.

Rökning

Vi värnar om en rökfri miljö - tack för att du inte röker i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.

Trädgårdstäppa

Bor du med egen täppa skall den hållas i vårdat skick. Klipp gräset, rensa rabatterna och putsa häcken.

Pool

Pool har blivit allt vanligare i trädgårdstäppor vid våra radhus och marklägenheter. För att förhindra drunkningstillbud ställs särskilda krav på dig som hyresgäst gällande säkerheten för både fasta och tillfälliga pooler. Du som funderar på att ha pool i trädgården måste ha tillstånd av KKB. Ansvarsfrågan vid ett eventuellt tillbud ställer krav på att hyresgästen ansöker om vår prövning för medgivande innan pool (avsedd för mer än 20 cm vattendjup) anläggs inom våra bostaadsområden. För vårt medgivande krävs bland annat att poolen är utrustad med skydd mot drunkning. För att söka tillstånd, kontakta KKB:s Marknadschef Eva Hansson 046-287 31 75. 

Studsmatta

Det är tillåtet med studsmatta på egen täppa tillhörande lägenheten, under förutsättning att hänsyn visas till grannar och kringboende.

Tvättstuga

  • Markera tid för tvätt på bokningstavlan
  • Den som bokat tiden disponerar tvättstugan under hela tvättpasset
  • Om torkutrustning finns i separat utrymme (entré eller korridor) får denna disponeras en timme längre än tvättpasset
  • Var och en städar efter användning
  • Gör rent tvättmedelsfack och filter
  • Torka av tvättho och tvättbänk
  • Kasta tomma förpackningar
  • Rengör golv, tvättmaskiner och torkutrustning
  • På grund av allergirisk - lämna husdjuren hemma när du tvättar
  • Tvättstugan är rökfri miljö

Jourverksamhet hos KKB

Trygghet för våra hyresgäster är A och O för oss. Under ordinarie arbetstid står kvarterskontoret till din tjänst. Efter ordinarie arbetstid, på lördagar/söndagar och helger kan du få hjälp i akuta situationer genom vår jourverksamhet.

 

KKB:s fastighetsjour kan du kontakta vid akuta fel på t ex värme, vatten eller el
KKB:s trygghetsjour kan du kontakta om allvarliga och ihållande störningar förekommer i anslutning till din bostad
Telefon till jouren: 046-287 31 50

Tack för att du bidrar till trivseln på ditt bostadsområde.