Förslagslåda

KKB:s ledord är ”trygghet i boende och verksamhetslokaler” skapad genom att vi; arbetar nära kunden, är professionella med ett proaktivt arbetssätt, är utvecklingsorienterade och jobbar med ständiga förbättringar samt att vi hjälps åt och håller ihop.

Vi arbetar nära våra kunder och tror därför att ni kan komma med de bästa förslagen på hur vi ska kunna nå fram till vår vision att år 2019 vara det bästa valet för boende i Kävlinge kommun.

Genom att klicka på brevet nedan kan du lämna ditt e-förslag till oss eller maila direkt till bostad@kkb.se, ange rubrik "Förslagslåda" 
Hur tycker du att vi kan förbättra vårt arbete, bli mer tydliga i vår kommunikation och vårt arbetssätt, eller vad är just ditt förslag till förbättring?

 

OBS! Inga felanmälningar kan lämnas via länken!