Bra att veta vid avflyttning

Det är vår förhoppning att våra hyresgäster skall trivas och bo kvar hos oss. Om du av något skäl flyttar inom KKB eller till annan hyresvärd har vi sammanställt en kom-i-håg-lista för att underlätta för dig.

Om du har hyresavtal för garage, extra förråd eller P-plats upphör dessa samtidigt med hyresavtalet för bostad, om inte annat avtalas vid omflyttning inom KKB.

Vid avflyttning gäller att lägenheten (samt förråd och eventuellt garage) ska vara tömd, städad och besiktigad till kl 12.00 första vardagen i månaden.

 

Viktig information

  • Du ska boka tid för besiktning hos kvartersvärden, minst en vecka före avflyttning. Besiktning utföres tidigast två veckor före hyresavtalets upphörande.
  • Brandvarnare, installerad av KKB, ska lämnas kvar vid avflyttningen.
  • Nycklar lämnar du på kvarterskontoret - det gäller även nycklar till tvättstuga, extra förråd och garage.
  • Under uppsägningstiden sker visning av din lägenhet. KKB erbjuder lägenheten till ny hyresgäst, som får ditt telefonnummer för att träffa överenskommelse om lämplig tidpunkt för visning.
  • När nycklarna lämnats till KKB, tar vi inte ansvar för kvarlämnade inventarier såsom persienner, vitvaror eller utrustning/plantering på eventuell trädgårdstäppa.
  • Abonnemang på el ska sägas upp hos din elleverantör, som slutavläser elmätaren. Om du haft abonnemang på gas, vatten och renhållning ska även dessa sägas upp till respektive leverantör.

 

Värme, vatten och el

Av ditt hyresavtal framgår om du har eget abonnemang på värme, vatten och/eller el.

Du anmäler själv avflyttningen till respektive leverantör:

El

Nätägare i Löddeköpinge och Hofterup:
E.On
020-22 24 24 • www.eon.se

Nätägare övriga orter/bostadsområden:
Skånska Energi AB
046-507 00 • www.skanska-energi.se

Vatten

Kävlinge kommun
046-73 90 00 • www.kavlinge.se

Renhållning

Sysav
040-635 18 00 • www.sysav.se

Gas för uppvärmning:

E.On Gas AB
020-56 56 00 • www.eon.se

 

Till kvarterskontoret lämnar du alla nycklar till: 

  • lägenhet och förråd
  • tvättstuga
  • garage*
  • postbox

* Nycklar till garage på Timmermansgatan lämnas till huvudkontoret:
Mårtensgatan 25 B.