Kommande VD-förändring

Mats Åsemo, kommer efter sommaren att lämna sin roll efter drygt tre år som VD för KKB Fastigheter AB.
Mats tillträder då som VD för Burlövs Bostäder AB.

En rekryteringsgrupp ledd av styrelsens ordförande Christian Lindblom kommer med stöd av extern rekryteringsfirma att utse ny VD.

Mats påbörjade sin tjänst under samma tid som KKB axlade förvaltningen åt sitt systerbolag KKL, som är ägare till kommunens samhällsnyttiga fastigheter.
150 nyproducerade lägenheter har fått nya hyresgäster under Mats tid på företaget och ytterligare 150 är på gång i olika skeden.

- Jag är glad och tacksam för den tid jag tillsammans med mina medarbetare varit delaktig i KKB:s utveckling.
Det har varit en förmån att arbeta med personal som hjälps åt och som håller ihop för att gemensamt blicka framåt och leverera.