Energiråd

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska miljöpåverkan från fastigheten.
Har du frågor kring miljöråd, kontakta oss gärna.

 

Energiförbrukning

Knappt hälften av fastighetens totala energiförbrukning kommer från verksamheterna inne i våra lokaler. All dagens elekronik drar mycket energi, även när det inte används. Nedan ser du tips på hur man enkelt kan arbeta miljövänligt.

  • Använd lågenergilampor.
  • Stäng datorer, skrivare och liknande utrustning när du går hem för dagen.
  • Kom ihåg att släcka belysningen när du lämnar lokalen, alternativt investera i ny miljöteknik såsom ljussensorer och rörelsevakter.
  • Dra ut laddare och transformatorer när de inte används.
  • Använd avstängningsknappen istället för "stand-by-läge".
  • Reglera temperaturen med termostaten på elementen, istället för att vädra bort värmen.
  • Placera inga möbler, gardiner eller dylikt framför elementen.
  • Rengör ventiler och filter regelbundet samt låt friskluftsventilerna vara öppna.
  • Serviceanmäl omgående droppande kranar och rinnande toalettstolar.

 

Hur påverkar vi miljön?

Energi, materialval och avfallshantering är nyckelord för ett fastighetsbolag när det gäller miljö.

Användningen av energi är den enskilt viktigaste och största miljöfrågan för oss. Det är viktigt att hitta bra lösningar för uppvärmning, ventilation och kyla redan från början eftersom en fastighet byggs för att finnas kvar i många år. Användningen av energi påverkas dels av hur vi som fastighetsägare sköter huset, men till största del av hur våra hyresgäster nyttjar lokalerna.

Val av matrial är en annan viktig faktor för miljön. Giftiga ämnen i materialet, liksom fukt och mögel kan påverka innemiljön och i värsta fall på sikt påverka hälsan negativt. Andra kemiska föreningar kan vara farliga när de som avfall sprids i naturen.