KKB:s policy för byte av lägenhet

KKB arbetar för att genom trivsel och trygghet skapa varaktiga hyresförhållanden och trivsamma bostadsmiljöer - vårt ledord är Boendetrygghet.

    

Om du är hyresgäst hos oss och önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd ska du lämna en intresseanmälan via vår hemsida. Efter tre års hyrestid i samma lägenhet har du prioriterad plats i vårt intressentregister för byte av lägenhet. 

När ledig lägenhet som du är intresserad av finns på hemsidan anmäler du intresse för den.
Om flera hyresgäster med prioriterad plats anmäler intresse för samma lägenhet, avgörs turordningen av ködatum på den intresseanmälan för byte som registrerats. 

Önskemål om byte godkänns om pågående hyresförhållande hos KKB fungerat väl avseende hyresinbetalningar (minst 6 månaders prickfria inbetalningar) och lägenhetens skick samt att hyresgästen bidragit med trivsel och ordning inom sitt bostadsområde.Vid byte av lägenhet har du uppsägningstid enligt Hyreslagen, dvs tre hela kalendermånader. Detta kan innebära att du får betala dubbla hyror i samband med bytet. 

KKB har rätt att begränsa antalet byten i en omflyttningskedja. 

Om du tackar nej till tre lägenheter som du blivit erbjuden visning på avregistreras din intresseanmälan. Du kan omedelbart registrera en ny intresseanmälan, men prioriterad plats får du först 6 månader efter datumet på den nya intresseanmälan.