Hyressättningen för 2018 är nu klar

KKB och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne har träffat överenskommelse om ny hyressättning från och med 2018-01-01 enligt följande:

 

Höjningen blir 0,85 %, det vill säga cirka 8,65 kr/m2 och år. Hyresjusteringen är generell och någon differentiering mellan fastigheterna finns inte.

 

Överenskommelsen ger KKB kompensation för ökade kostnader, framför allt avseende:

  • Reperation och underhåll.
  • Värme.
  • Personal- och administrationskostnader.

 

 

Kävlinge 2017-12-11

 

KKB Fastigheter AB            Hyresgästföreningen Region Norra Skåne