Om oss

KKB i korthet 2017

 • Nettoomsättning 209 Mkr (208,3)
 • Resultat 16,9 Mkr (15,4)
 • Eget kapital 258,1 Mkr (236,1)
 • Balansomslutning 1254,2 Mkr (1130,1)
 • Kapitalkostnader 14 Mkr (17,2)
 • Underhållskostnader 46,8 Mkr (47,9)
 • Driftkostnader 62,6 Mkr (60,9)
 • Soliditet 20,6 % (20,9)

 • Medeltal årsanställda 44 (43)
 • Antal bostäder 2 584 (2 481)
 • Lokaler 29 566 kvm (29 719)
 • Förvaltad lokalyta kommunägda fastigheter 110 000 kvm (110 000)