Ny indelning av våra kvarterskontor

I samband med att KKB utökar antalet lägenheter inom kvarterskontor Kävlinge Centrum behöver vi få en jämnare och geografiskt tydligare fördelning av fastighetsbeståndet. 

Kvarterskontor Korsbacka byter vid årsskiftet 2016/2017 namn till Kävlinge Väst och utökas med områdena Arvidsborg, Svens Gränd och Jakobsgatan. Personalen inom det nya Kävlinge Väst kommer att utökas med en fastighetsskötare.

Vi välkomnar Maja Engdahl som ny kvartersvärd för Kävlinge Centrum från och med den 9 januari.