Våra projekt

  

Skissförslag Rinnebäckskolan

 

Projekt 2017

 

Skola/Förskola

Renovering av kök samt matsal, Dösjebroskolan

Matsalen var färdig i samband med skolstarten och köket planeras vara klart under vecka 44.

Tillbyggnad, Lackalänga förskola 

Renovering efter vattenskada samt tillbyggnad. Planerad byggstart november. Våra egenägda moduler har flyttats hit från Stinsgårdens förskola.

Tillbyggnad, Rinnebäckskolan

Arbetet med rivning av befintlig byggnad planeras till oktober 2017. Tillbyggnaden planeras vara klar sommar/höst 2018.

Tolvåkersområdet

Projektering pågår inom området.

Kommunens verksamhet

 
Ombyggnad, Kommunhuset

På uppdrag av socialtjänsten har 5 nya besöksrum byggts.

Ombyggnad, Pilgården

På uppdrag av socialtjänsten påbörjades arbetet med ombyggnad sommar/höst 2017.

 

Övrigt

Ny toalett, Barsebäcks camping

Den offentliga toaletten är etablerad. Rivning av befintlig toalett sker i samband med att campingsäsongen avslutas.