Vår styrelse och ledning

 

Företagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Kävlinge. Fullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Bolagets revisorer och revisorssuppleant utses av bolagsstämman och kommunfullmäktige utser lekmannarevisor och suppleant.
Följande personer innehar styrelseuppdrag respektive revisorsuppdrag i KKB samt KKL: 

Styrelse

Ordinarie ledamöter:
Christian Lindblom (Ordförande)
Roland Palmqvist (Vice ordförande)
Ulrika Ericsson
Gunni Gustafsson Nilsson
Lars Dahlvid

Suppleanter:
Oscar Drevnor
Gunilla Tornqvist
Ulf Nordström
Gert Johansson
Rune Sandström


Revisorer:
Fernando Dinis-Viseu, Lekmannarevisor
Thomas Hallberg, Aukt. Revisor

Revisorssuppleanter:

John-Axel Persson, Lekmannarevisor
Magnus Helmfrid, Aukt. Revisor


Företagsledning:
Mikael Strand, VD
Mona Forsberg, Ekonomichef
Eva Hansson, Marknadschef
Ulf Petersson, Förvaltningschef bostad
Jimmie Persson, Fastighetschef lokaler