Drift och underhåll

 

Avfallshantering

Tillsvidare och för mer infromation, kontakta Tekniska förvaltaren. Länk till våra kontakter.

 

Skyltning

Vi ansvarar för anvisningsskyltar i fastigheten. Som hyresgäst ansvarar verksamheten själv för övriga skyltar samt även belysning, flaggor, markiser etc. Kontakta oss alltid innan du sätter upp något av ovan eftersom det kan finnas bestämmelser för enhetlighet samt krävas bygglov. 

 

Säkerhet

Brand

Vi ansvarar för att våra fastigheter följer myndigheternas krav vad gäller brandskydd. Det är viktigt att snabbt kunna ta sig ut ur fastigheten om en brand skulle uppstå. Undvik därför att blockera trapphus och entréer med cyklar, varor och dylikt. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan blockerade utrymningsvägar hindra räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Här har du som hyresgäst ett viktigt ansvar.

Inbrott

Vi tillhandahåller en standardlokal. Det innebär att du som hyresgäst ansvarar för skalskydd, lås och försäkringar. Inbrottsskyddet bör anpassas efter den verksamhet som finns i lokalen. De skador som eventuellt uppstår vid inbrott/inbrottsförsök ansvarar hyresgästen för.

 

Vårt ansvar

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen beträffande skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Vid frågor kring just ditt avtal kontakta oss.