Vår bakgrund

År 1952 bildades en bostadsstiftelse i Furulund. Initiativtagare var bl a den största arbetsgivaren på orten, Malmö Yllefabrik AB (MYA), som var i stort behov av bostäder för sin personal. Under 1953 uppförde Stiftelsen 96 lägenheter vid Trädgårdsgatan i Furulund.
År 1967 bildades AB Kävlingebyggen, ägt till 40 % av Riksbyggen och till 60 % av Kävlinge kommun. Det första projektet var 36 lägenheter på Svens gränd i Kävlinge och därpå följde tre etapper på Korsbacka.
År 1971 bildades Löddeköpinge Bostadsstiftelse och första projektet var Roteringområdet i Löddeköpinge, ca 60 lägenheter i en första etapp.
År 1973 bildades Kävlinge Kommunala Bostads AB och första projektet var nybyggnad i kv Sten i centrala Kävlinge - 32 lägenheter och 2 100 kvm lokaler. Stiftelsen i Furulund fusionerades med Kävlinge Kommunala Bostads AB samma år.
År 1992 fusionerades AB Kävlingebyggen med Kävlinge Kommunala Bostads AB.
År 1995 fusionerades Löddeköpinge Bostadsstiftelse med Kävlinge Kommunala Bostads AB.
År 2008 ändrades företagsnamnet från Kävlinge Kommunala Bostads AB till KKB Fastigheter AB. Under de gångna åren har benämningen "KKB" mer och mer använts av allmänhet, kunder och internt. Därför blev namnändringen ett naturligt sätt att knyta an vårt företagsnamn till vad vi under lång tid kallats. 
År 2016 övertar KKB förvaltningen av Kävlinge kommuns samhällsnyttiga fastigheter. Ett systerbolag till KKB bildas, KKL, som står som ägare till de samhällsnyttiga fastigheterna.


 

   

Vårt företagsnamn sedan april 2008