Företagsinformation

 

 

 

 

KKB Fastigheter AB är ett av Kävlinge kommun helägt, allmännyttigt bostadsbolag. Som sådant erbjuder vi ett varierande utbud av hyresrätter, har en central roll i kommunens bostadsförsörjning och är ledande i fråga om hyresgästinflytande. Bolaget har omfattande nyproduktion och bedrivs efter affärsmässiga principer.
Sedan årsskiftet 2015/2016 sköter KKB förvaltningen åt sitt systerbolag KKL som är ägare till kommunens samhällsnyttiga fastigheter. Där bedrivs all verksamhet enligt självkostnadsprincipen.

Mer om vår bakgrund
Mer om vår vision

Mer om vår styrelse och ledning
Mer om vårt miljöarbete