Korsbacka

 Korsbacka, Kävlinge

Byggt i 3 etapper men med samma planlösningar 

- Sunnanväg 1 - 23 

- Nordanväg 2 - 24 

- Nordanväg 26 - 48 

Områdesinfo

 

 

De nio gårdarna består alla av tre 2-våningshus och ett 3-våningshus. I mitten av gården finns barnvänlig lekplats med bänkar och bord. Tvättstugan är belägen i 3-våningshuset. I mitten av Korsbackaområdet finns en lekplats för de lite äldre barnen samt en mindre fotbollsplan, boulebana och basketkorg.