Information om brandvarnare

Din lägenhet är utrustad med jonisk brandvarnare.

En jonisk brandvarnare känner av öppen eld och osynlig rök och reagerar därmed snabbare vid brandutveckling. Brandvarnaren är utrustad med ett fast litiumbatteri med upp till 10 års batteritid.

Vi rekommenderar dig att rengöra brandvarnaren minst en gång per år. Det gör du enklast med dammsugaren.

Vi rekommenderar dig även att testa den en gång i månaden genom att trycka in knappen placerad på mitten av brandvarnaren (se bilden till höger) tills du hör ett pip. Släpp knappen och brandvarnaren går tillbaka till normalläge efter ett par sekunder.

Vid rökutveckling blinkar en LED-lampa samtidigt som larmet tjuter en gång per sekund.

Ett pip var 45 sekund betyder att brandvarnaren behöver bytas.

Kontakta din kvartersvärd för att få den utbytt.