Uthyrning i andra hand

För att du ska få hyra ut din lägenhet i andra hand finns en del villkor, som måste uppfyllas:

  • Du måste ha vårt tillstånd
  • Du ska kunna styrka dina skäl till att hyra ut i andra hand
  • Tillståndet gäller för en begränsad period
  • Den person som hyr i andra hand ska godkännas av oss
  • Ett skriftligt avtal ska upprättas mellan dig och din hyresgäst

Du kan själv skriva ut en blankett för andrahandsuthyrning. Fyll i och lämna till kundansvarig. Blankett uthyrning i andra hand
På blanketten kan du läsa mer information om vad du ska tänka på i samband med uthyrningen i andra hand.

Under tiden du hyr ut din lägenhet i andra hand ansvarar du för hyror, lägenhetens skick och störningsärenden gentemot oss. KKB har fortfarande hyresrelationen med dig, aldrig med andrahandshyresgästen.