Våra bostadsområden

Vårt utbud är brett för att tillgodose befintliga och blivande kommuninvånares behov. Våra lägenheter i kommunens orter hittar du i spalten till vänster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Vårt fastighetsbestånd:

 

  • Radhus med egen täppa

  • Lägenheter i flerfamiljshus från 1 till 5 rum och kök

  • Seniorlägenheter 55+, avtal tecknas med den som är 55 år och äldre

  • Ungdomslägenheter, avtal tecknas med den som är 18-28 år

  • Lokaler/förråd

  • Garage, carportar och parkeringsplatser