HLU - Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll

              

 

                  
Underhållet i din lägenhet planeras genom HLU och du kan själv,
inom vissa ramar, påverka när underhållet ska utföras.

 

I februari varje år kan du välja mellan följande alternativ:

  • Det underhåll som är planerat till innevarande år kan beställas utan kostnad.
  • Väljer du att avstå årets planerade underhåll får du hyresrabatt  i januari månad efterföljande år.
  • Tidigarelägger du något underhåll framgår kostnaden tydligt vid beställning och betalas via hyresfakturan efter utförande.

Följande ingår i HLU:

  • Kök: Väggar/tak väv/målning, byte golv*, målning av skåpsluckor, byte av vitvaror.
  • Sovrum: Väggar/tak väv/målning, byte golv*.
  • Vardagsrum: Väggar/tak väv/målning
  • Hall: Väggar/tak väv/målnining, byte golv*.
    * Gäller endast plast- och linoleumgolv.

Intervall för HLU:

Väggar/tak:  12 år
Målning köksluckor:  12 år
Plastgolv: 20 år
Linoleumgolv: 25 år
Vitvaror: 15 år


HLU omfattar inte de lägenheter som ingår i Kävlinge kommuns verksamheter såsom till exempel Äldre- och Handikappomsorg. Nyproducerade lägenheter omfattas inte av HLU förrän efter 6 år.

Extra tillval:

Exempel på extra tillval är inglasning av balkong och frys som kan beställas inom de äldre bostadsområdena. Kostnaden för extra tillval läggs på månadshyran. Tillvalet är en standardhöjning som följer lägenheten och kan inte väljas bort efter utförande. Kontakta din kvartersvärd för information om vilka extra tillval som finns där du bor.