Nyheter

2020-11-02 Uppdaterad viktig information med anledning av Coronaviruset

2020-09-09 Trygg och rättvis bostadsmarknad

2020-05-06 Viktig information med anledning av Coronaviruset

2020-03-13 Viktig information om hyresgästkontakter och coronavirus

2020-03-13 Bokslutskommuniké

Ett stärkt resultat och viktigt år för KKB.

2020-03-09 Rekommendation Coronavirus (covid -19)

2019-12-10 Uthyrning i andra hand

Skärpta regler för att hyra ut lägenheter i andra hand. Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning.

2019-06-05 Vi välkomnar vår nya medarbetare!

2019-02-22 Möjligt antal intresseanmälda lägenheter åt gången höjs.

2019-02-05 4 februari invigdes Rinnebäcksskolans nya lokaler