Andrahandsuthyrning / Direktbyte

Vi behandlar och bedömer ansökan om andrahandsuthyrning och ansökan om direktbyte enligt gällande lagstiftning. Tyvärr förekommer det olovlig andrahandsuthyrning. Det är viktigt för oss att KKB har ett rättvist kösystem och att våra hyresgäster kan känna sig trygga med sina grannar. Därför arbetar vi målmedvetet med att upptäcka och åtgärda dessa felaktigheter. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt
Ansökan om att hyra ut i andra hand

Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att hyra ut din lägenhet i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Skälen ska kunna styrkas. För att få hyra ut i andra hand måste du ha vårt tillstånd. Tillståndet gäller för en begränsad period. Du kan ladda ner blanketten här.

Personen som önskar hyra i andra hand ska godkännas utav oss. Om ansökan godkänns ska du teckna ett juridiskt godkänt avtal med andrahandshyresgästen, det hittar du här. En kopia av detta ska skickas in till oss. Handläggningstiden är ca 4 veckor från det att komplett ansökan har kommit in till oss.

Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan KKB och andrahandshyresgästen. Det betyder att du fortfarande har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid, att ingen åverkan görs på lägenheten och att inga störningar uppstår.
Ansökan om direktbyte av lägenhet

Möjligheten att byta lägenhet gäller för dig som har ett förstahandskontrakt. En hyresrätt kan bytas mot en annan hyresrätt. Om du vill byta lägenhet och själv har hittat någon att byta med måste du först ansöka om bytet hos oss. Handläggningstiden är ca 8 veckor från det att komplett ansökan har kommit in till oss. Du kan ladda ner blanketten här.

Vi bedömer din ansökan enligt Hyreslagen som säger att man ska ha ett beaktansvärt skäl till bytet. Skälet ska kunna styrkas. Båda hyresparter ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år samt avse att bo permanent i den andra lägenheten. Vi inhämtar även kreditupplysning och referenser. Innan beslut tas om eventuellt godkännande kommer en besiktning av KKB:s lägenhet/lägenheter att utföras. Vid byte kommer eventuell köregistrering hos oss att avregistreras.

Information om nya regler som gäller fr o m 1 oktober 2019