Om KKB

KKB Fastigheter bildades år 1973 för att uppföra, äga och förvalta hyreslägenheter inom Kävlinge kommun. 

Efterhand utökades bolaget med lokaler för både kommersiellt bruk och samhällsnytta - exempelvis vårdboenden.

Bild på medarbetare i KKB

Vår affärsidé

Vi utvecklar och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter för alla som vill bo, leva och arbeta inom Kävlinge kommun.

2 280 hyresrätter

Tecknad bild hus och lyftkran

124 lägenheter under produktion

 

 

Cirkel med texten 45 medarbetare