Temperaturen inomhus

Vilken temperatur kan jag förvänta mig i lägenheten?

Vi människor uppfattar temperaturer på helt olika sätt. Det som känns för kallt för en person är behagligt för en annan. Som hyresgäst har du rätt till en lägsta temperatur på 18 grader.

Vi har valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som säger att temperaturen bör vara 20–23 grader vid normala väderförhållanden. Temperaturen ska inte långvarigt vara lägre än 18 grader.

Som hyresgäst hos oss kan du förvänta dig en temperatur runt 20 grader. Om du har lägre temperatur och det inte är tillfälligt – hör av dig till oss. För förskolor, vårdboenden och liknande lokaler ska temperaturen vara något högre.

Hur fungerar värmen?

Värmesystemet styrs av utetemperaturen. När en viss dygnsmedeltemperatur uppnåtts (15–17 grader beroende på fastighet) startar systemet och börjar reglera efter en reglerkurva. Ju kallare det är ute desto mer värme skickas fram till elementen.

Framför allt under tidig höst och under senare delen av våren varierar utomhustemperaturen kraftigt under dygnet. Det gör att värmesystemet som styrs av utetemperaturen behöver lite tid på sig att komma i gång och detta är anledningen till att temperaturen i din lägenhet kan variera. Man får som hyresgäst därför acceptera att det är lite kallare under hösten, innan värmesystemet helt kommit i gång och under våren vid värmesäsongens slut.

Under de kalla månaderna styrs värmen dels av utetemperaturen, dels av fastighetens medeltemperatur inomhus. Ett kallt element behöver inte betyda att något är fel. När temperaturen i lägenheten är 20 grader eller mer går elementen ner i temperatur och känns svalare. Även under den kalla perioden kan utetemperaturerna skifta kraftigt dag/natt vilket medför att temperaturerna inomhus kan variera en del.

Om du upplever att det är kallt i din lägenhet rekommenderar vi att du själv kontrollerar temperaturen ett par gånger vid olika tider. Mät temperaturen mitt i rummet på en meters höjd från golvet under ca 10 min. Om termometern visar under 20 grader trots att du tagit hänsyn till exemplen under rubriken Vad kan jag göra själv? ska du göra en felanmälan. Tänk på att en termometer för hemmabruk har en noggrannhet på +-0,5 grader.

Vad kan jag göra själv?

  • Täck inte för element med gardiner eller möbler. Det förhindrar att värmen sprids i lägenheten och det finns en risk att elementen slås av innan rummet har blivit varmt.
  • Om du vill vädra så gör det endast en kort stund. Annars finns det risk att temperaturen sänks.
  • Har du persienner eller rullgardiner i dina fönster, fäll ner dessa nattetid. De isolerar och gör att värmen behålls i rummet.
  • Använd köksfläkten när du lagar mat, men tänk på att inte låta den stå på i onödan. Den drar nämligen värme ut ur lägenheten som ersätts med kall luft.
  • Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det. Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Om du stänger ventilerna ökar risken för mögel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementet ut i rummet.
  • Inneskor och en kofta kanske känns bra, särskilt när du sitter stilla.