Våra lokaler

KKB är vårt bostadsbolag och KKL är vårt lokalbolag

Fast så enkelt är det inte.

KKB
... bildades för 50 år sedan främst för att bygga, förvalta och hyra ut bostäder inom Kävlinge kommun. På sikt kom bolaget också att äga lokaler för vård och omsorgs-verksamhet. Billingshäll, som byggdes i mitten av 1980-talet bolagets största fastighet som innehåller lokaler och bostäder just för omsorg.

KKB äger också lokaler som hyrs ut som vårdcentraler och apotek såväl som kontor, butiker och restauranger.

 

KKL
... bildades år 2016 för att äga och förvalta de samhällsnyttiga fastigheter som tidigare ägts av Kävlinge kommun. KKL äger de flesta förskolor och skolor som ligger i Kävlinge kommun, men också idrottsanläggningar, badhus, brandstationer och kommunhus.

Flicka och pappa lagar mat

Fastighetstekniker i samtal med rektorn på en skola