Besiktning

Vi gör alltid två besiktningar av lägenheten vid en omflyttning.

Den första besiktningen görs inom 1 vecka från att vi har bekräftat uppsägningen. Detta för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i lägenheten innan utflyttning. Slutbesiktningen görs med utgångspunkt från första besiktningen och inkluderar även en städbesiktning.

Förbesiktning

Vi kontaktar dig för att boka tid för en förbesiktning inom en vecka. Detta för att vi ska få en uppfattning om lägenhetens skick och standard innan vi påbörjar uthyrning, samt att du som hyresgäst ska få en indikation på vad som eventuellt behöver åtgärdas/återställas innan din avflyttning.

Slutbesiktning

Vid slutbesiktningen ska lägenheten och tillhörande förråd vara tömd och städad. Kontakta oss i god tid för att boka tid. Slutbesiktningen utförs tidigast 14 dagar före kontraktstidens utgång.

Checklista inför besiktningen

  • Lägenheten ska återställas till ursprungligt skick om du till exempel satt in vitvaror eller lagt golv som en ny hyresgäst inte önskar ta över. Om du gjort en överenskommelse med den nya hyresgästen att inventarier ska behållas ska detta noteras i besiktningsprotokollet. Kontakta uthyraren för mer information.
  • All utrustning till lägenheten som kan ha varit undanställd ska finnas på plats (till exempel dörrar och garderober).
  • Brandvarnare installerad av KKB ska finnas på plats.
  • Om lägenheten är utrustad med trygghetslarm ska detta återlämnas till Kävlinge kommun före besiktning/avflyttning.
  • Förråd ska tömmas och städas. Detsamma gäller om du hyrt garage eller extra förråd.
  • Du bör närvara vid besiktningen eftersom du då kan ha möjlighet att åtgärda eventuella anmärkningar.
  • Städtips hittar du här.