Om KKL

KKL är ett fastighetsbolag ägt av Kävlinge kommun som bildades år 2016 för att äga och förvalta samhällsnyttiga fastigheter.

För närvarande äger bolaget ca 30 fastigheter, framför allt förskolor och skolor, som hyrs ut till Kävlinge kommun.
Under 2023 invigdes Harjagersbadet och nya kommunhuset i Stationsstaden i Kävlinge.
Brandstationerna i Kävlinge och Löddeköpinge ägs också av bolaget och dessa hyrs ut till Räddningstjänsten Syd. 

Fastighetstekniker mäter vattenkvaliteten

Fastighetstekniker pratar med en lokalhyresgäst