Lägenhetsbyte inom KKB

Om du redan är hyresgäst hos oss och söker annan KKB-lägenhet gäller vissa regler, som vi beskriver nedan.

Önskemål om byte godkänns om pågående hyresförhållande hos KKB fungerat väl. Vi kontrollerar dina hyresinbetalningar (minst 6 månaders prickfria inbetalningar) och lägenhetens skick samt säkerställer att du bidragit med trivsel och ordning i ditt nuvarande bostadsområde. Om lägenheten du sökt har en högre hyra än din nuvarande lägenhet görs också kreditupplysning. Din inkomst ska stå i proportion till den sökta lägenhetens hyra.

Vid byte av lägenhet har du uppsägningstid enligt Hyreslagen, det vill säga tre hela kalendermånader. Detta kan innebära att du får betala dubbla hyror i samband med bytet. KKB har rätt att begränsa antalet byten i en omflyttningskedja.

Exteriörbild