Hyresförhandling inför 2024

Naturbild med fält och blå himmel

2023-12-07:
Vi har idag fakturerat hyrorna för januari månad. I normalfallet läggs ny hyra in varje år från januari månad. Eftersom hyresförhandlingen ännu inte är klar är det 2023 års hyra som debiterats. Om du har betalat tillfälligt bränsletillägg (2,5%) under 2023 har detta tagits bort från fakturan för januari. 

Hyresjusteringar kommer att göras då hyran för 2024 är klar. 

2023-11-21:
Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Norra Skåne om ny hyra för år 2024 pågår fortfarande. Vi förstår att detta är en viktig fråga för dig som hyresgäst och vi kommer att meddela resultatet så snart vi har möjlighet.

------------------

2023-09-26:

Vi har idag påkallat hyresförhandling med Hyresgästföreningen i Norra Skåne inför höjning av hyrorna fr o m 2024-01-01.

Vi har stor respekt och förståelse för att läget i omvärlden är påfrestande ekonomiskt för många, inte minst våra hyresgäster. Och så är det även för oss som bostadsbolag. Vår ambition är att balansera omtanken om våra hyresgäster med vårt ansvar att hålla en ekonomisk balans för de kostnadsökningar vi står inför.

Vi meddelar via e-post, hemsida samt anslagstavlor ute på områdena så snart vi har ett resultat av förhandlingarna.