Hyrorna för år 2024 är klara

Vinterbild blomma


Förhandlingen mellan oss och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne är nu klar. 
Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2024 och innebär att:

  • Lägenheter där värme ingår höjs med 5,6 procent
  • Lägenheter med kallhyra (där hyresgästen själv bekostar uppvärmning) höjs med 4,0 procent.

Hyreshöjningen grundar sig på en historiskt hög inflationstakt i kombination med räntenivåer vi inte sett på 15 år.

Det nya hyresbeloppet läggs på fakturan från och med februari månad. Höjningen för januari betalas i efterhand som ett tillägg på fakturan för februari.


Varför måste KKB höja hyran?

Parterna har i förhandlingen beaktat den partsgemensamma överenskommelsen som funnits nu i två år. Där tas det hänsyn till den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen, till kostnadsutvecklingen för hyresvärden och den ekonomiska utvecklingen för hyresgästerna. Det är genom denna svåra avvägning som överenskommelsen landat i 5,6 procent respektive 4,0 procent.

Under årets förhandling har vi försökt balansera hyresgästernas betalnings-förmåga mot enorma kostnadsökningar. Det har inte varit någon lätt match. Bolagets ekonomi har försvagats avsevärt de senaste åren som ett resultat av både inflation, energikostnader och räntekostnader.

Cirka 2 280 lägenheter berörs av hyreshöjningen.

För mer information, kontakta:

Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen
nicklas.lidholm@hyresgastforeningen.se

Mikael Strand, VD KKB Fastigheter AB
mikael.strand@kkb.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor och svar

När kan jag se min nya hyra?   

Inom några dagar kan du se det nya beloppet på fakturan för februari och på hemsidan www.kkb.se/Mina sidor.

På vilket belopp höjs hyran?    

Hyreshöjningen beräknas på din grundhyra, det som på hyresfakturan benämns Lägenhetshyra.

Hur mycket höjs hyran med?    

Om du själv vill kontrollera hyreshöjningen – ta fram hyresfakturan för januari 2024 och räkna så här:

Lägenhetshyran x 0,056
Vid kallhyra, ta lägenhetshyran x 0,04

Exempel: 7 000 x 0,056 = 392 kronor/månad
Exempel: 7 000 x 0,04 = 280 kronor/månad

Vad blir min nya månadshyra? 

Om du själv vill kontrollera din nya månadshyra, ta fram hyresfakturan för januari 2024 och räkna så här:

Lägenhetshyran x 1,056
Vid kallhyra, ta lägenhetshyran x 1,04

Exempel: 7 000 x 1,056 = 7 392 kronor/månad
Exempel: 7 000 x 1,04 = 7 280 kronor/månad

Om du har tillval eller t ex bilplatsavtal som står separat på fakturan så kvarstår dessa kostnader utöver höjningen av själva lägenhetshyran.