Möjligt antal intresseanmälda lägenheter åt gången höjs.