Pilevall - Stationsstaden Kävlinge

Fasad på kvarteret Pilevall sett från Kävlinge station

Fasader och innergård i kvarteret Pilevall i kvällsljus

Välkommet tillskott i Stationsstaden

Pilevall är vårt nya bostadsprojekt om 124 lägenheter i Stationsstaden, Kävlinge. Det nya kvarteret, där extra omsorg lagts på det arkitektoniska uttrycket, kommer tillsammans med Harjagersbadet och Kommunhuset att vara viktiga identitets-skapande markörer som bidrar med attraktiva värden till Kävlinge.

Pilevall är det andra av KKB:s projekt i Stationsstaden. På sikt planerar vi för ytterligare ett bostadskvarter i området.

Fasad på kvarteret Pilevall sett från Kävlinge station

Vackert och på bästa läge

Huset, som ritats av Sunnerö Arkitekter och föregåtts av en arkitekttävling, är uppdelat i fem trapphus med 124 hyresrätter om 1-4 rum och kök. Alla lägenheter får balkong, de flesta i västerläge.

Huset ligger på bästa läge, bara 200 meter från buss- och järnvägstation med utmärkta förbindelser till såväl Malmö-Lund som Helsingborg.

Hållbara värden

Vi vill underlätta för människor att göra hållbara val. Pilevall kommer att erbjuda Svanenmärkta bostäder, vilket bl a innebär lägre energianvändning än byggkraven i Sverige idag. Utöver lågenergisatsningar installeras också solceller på huvudbyggnadens tak. 

Taken på miljöhusen, gårdshusen samt trappningen av stora huset får sedumtak. På miljöhusen, som har träpanel som fasad, har planerats för klättrande växter för att få mer grönska på höjden.

Tidplan

Uthyrningen, som sker via Boplats Syd, startar sensommaren 2024. Inflyttning i husen sker i tre etapper under 2025 - redan i juni välkomnar vi de första hyresgästerna.

Intresserad?

Registrera dig på Boplats Syd redan nu så har du bättre chanser att komma i tur för någon av lägenheterna. Som registrerad står du automatiskt i kö för samtliga lägenheter hos oss på KKB såväl som hos flertalet andra hyresvärdar i Skåneregionen.

Illustration innergård i kvarteret Pilevall