Styrelse och ledning

Vår företagsledning

Mikael Strand Helene Jönsson Håkan Nilsson Eva Hansson
VD Ekonomichef Teknikenhetschef Marknads- & Kommunikationschef
       
Biljana Matic Jessica Gårdman Ulf Petersson Maria Hofvander
HR Koordinator Administrativ chef Fastighetschef bostäder Fastighetschef samhällsnyttiga fastigheter

Våra styrelser

Företagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Kävlinge. Fullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Bolagets revisorer och revisorssuppleant utses av bolagsstämman och kommunfullmäktige utser lekmannarevisor och suppleant.

 

KKB Fastigheter AB

KKL Fastigheter AB

 

 

 

Ordinarie ledamöter

Christian Lindblom, ordförande

Pia Almström, ordförande

 

Thomas Salomon, vice ordförande

Henrik Ekberg, vice ordförande

 

Mathias Hörstedt

Lars Dahlvid

 

Kerstin Nilsson

Jimmy Runesson

 

Aaron Nilsson

Magnus Hylander

 

 

 

Suppleanter

Per Olsson

Patrik Bengtsson

 

Jens Larsson

Peter Ljuslund

 

Bengt Erik Hawaleska

Ola Svensson

 

Jan Andersson

Markus Nordqvist

 

Roland Palmqvist

Lars Lundström

 

 

 

Revisorer

Larserik Johansson, lekmannarevisor

Larserik Johansson, lekmannarevisor

 

Johan Rasmusson, aukt revisor

Johan Rasmusson, aukt revisor

 

 

 

Revisorssuppleant

Claes Håkansson, lekmannarevisor

Claes Håkansson, lekmannarevisor