Första spadtaget för Pilevall

Tre män gräver med en spade som har tre handtag

Den 25 oktober firade vi det första spadtaget för Pilevall, vårt senaste bostadsprojekt inom Stationsstaden, Kävlinge.

I kvarteret Pilevall låter vi uppföra ett vackert stadsmässigt bostadshus med ett tydligt arkitektoniskt uttryck, anpassat till stadens tradition av tegelarkitektur. Pilevall kommer att binda samman området gentemot järnvägen och stationen och bygga stad i Kävlinge. Vid planeringen av detta projekt utlyste vi en omfattande arkitekttävling, där det vinnande bidraget var just Pilevall – ritat av Sunnerö Arkitekter. 

Huset byggs av Veidekke och är en totalentreprenad. 

Välkommen att läsa mer om projektet här.

Illustration innergård i kvarteret Pilevall

Fasader och innergård i kvarteret Pilevall i kvällsljus