Nytt om snöröjningen av våra bostadsområden

Snöboll format som ett hjärta i vantklädda händer

I vår årliga kundundersökning får vi bland annat svar på hur nöjd man är med snöröjningen på våra områden. I undersökningen ser vi en kraftig försämring av hur våra hyresgäster upplever snöröjningen. Sedan år 2020 har vi haft avtal med extern entreprenör. Detta är ingen ursäkt, för självklart är det vi som har ansvar för att snöröjningen fungerar bra.

När det gäller Kävlinge och Furulund kommer vi därför att utföra snöröjning med egen personal från den 1 januari 2024. Dock kommer vi även fortsättningsvis behöva anlita extern entreprenör vid snöfall under helgerna.

Vi hoppas på detta sätt att förbättra din upplevelse av snöröjningen och önskar dig, oavsett väderlek, en fortsatt fin vinter.

Med önskan om en God Jul & ett Gott Nytt År

Snöboll format som ett hjärta i vantklädda händer